Aktuális Projektek

Egy csészényi hang

Előadások a polcok között

Hang és betű

Helyismereti vetélkedő

Helyismereti játék

Hogyan mondjam el neked?

Honlapszerkesztő tanfolyam

Írótábor

Íróverseny

Kamasz-panasz

Könyvtári adatbázisok használata

Lapozgató

Meseország

Népek kultúrája

Photos-shop

Pro és kontra

Tollvonás

Velünk élő történelem

Vers és ritmus

Versmondó versenyek

Zenés vándorlók


Lezajlott rendezvények

TÁMOP 3.2.4
A PROJEKTEKRŐL


Mese-egyetem

Oroszlánkarom


Mindenki mesekönyve


Olvasta? Olvas Tata!

Könyves szerda

Ovis kölcsönzés

Vetélkedő

Családunk könyvtára

50+ NET

Zengő könyvtár

Emlékévek

Nagyrendezvények

Jogi estek

Szkennertippek

Népfőiskolai bibliográfia

Korrigenda

Szakdolgozat-kutatás

Képzések

Jogi estek - paragrafusok védelmében

A jog a maga bonyolultságában sokak számára nehezen értelmezhető, ködös tartomány. dr. Rubovszkyné dr. Kerekes Márta, Tata város közjegyzője, 2011. november 11-én a Városi Könyvtár által szervezett Jogi Estek előadója, úgy tudott beszélni a szerteágazó témáról, az öröklési jogról, hogy a jogban járatlanok számára is érthetőek voltak a bonyolult szabályok. Az előadást megelőzően írásban lehetett kérdéseket megfogalmazni és a Művelődési Ház portáján elhelyezett gyűjtőládába bedobni azokat. Az estét megelőzően eljuttattuk a kérdéseket az előadóhoz, aki így fel tudott készülni a közönséggel való találkozásra.

Összefoglalással indult az este, a témakör legfontosabb vonulatait és az odatartozó alapvető jogi fogalmakat magyarázta el a vendég, majd az egyes területeket gyönyörű magyarsággal fogalmazva, élvezetesen, világosan és láttatóan fejtette ki. A mélyebb megértést segítő, példaként felhozott esetek pedig egyértelművé, felfoghatóvá tették a mindennapok gyakorlatától távol eső helyzeteket is. Tárgyalta az öröklési jogosultságokat, az Állam, mint örökös lehetőségét, az öröklési jog átruházásának módozatait. Beszélt a végrendelet fontosságáról, annak fajtáiról és az eljárási jogban való egyértelműsítő szerepéről.

A nézők nagyon sok kérdést tettek fel az előadás végén, saját és családjuk problémáira kértek és kaptak pontos, hiteles válaszokat. Az összetett és előzetes tájékozódást igénylő esetben, mert ilyen is akadt, a Közjegyző Asszony megkérte a nézőt, hogy keresse fel őt irodájában, ott tud utána nézni az adott téma konkrét elintézési lehetőségeinek. Sokáig tartott, míg a kérdések áradata elapadt és elbúcsúzhattunk az előadótól, aki élvezetesen, magas színvonalon, mégis érthetően, betekintést engedett a jognak ebbe az általa kedvelt és immár évtizedek óta művelt ágába.

 

Petrozsényi Eszter

3co