Aktuális Projektek

Egy csészényi hang

Előadások a polcok között

Hang és betű

Helyismereti vetélkedő

Helyismereti játék

Hogyan mondjam el neked?

Honlapszerkesztő tanfolyam

Írótábor

Íróverseny

Kamasz-panasz

Könyvtári adatbázisok használata

Lapozgató

Meseország

Népek kultúrája

Photos-shop

Pro és kontra

Tollvonás

Velünk élő történelem

Vers és ritmus

Versmondó versenyek

Zenés vándorlók


Lezajlott rendezvények

TÁMOP 3.2.4
A PROJEKTEKRŐL


Mese-egyetem

Oroszlánkarom


Mindenki mesekönyve


Olvasta? Olvas Tata!

Könyves szerda

Ovis kölcsönzés

Vetélkedő

Családunk könyvtára

50+ NET

Zengő könyvtár

Emlékévek

Nagyrendezvények

Jogi estek

Szkennertippek

Népfőiskolai bibliográfia

Korrigenda

Szakdolgozat-kutatás

KépzésekHúsvét előtt néhány nappal gondolatébresztő előadás hangzott el a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. Dr. Dávidházi Péter irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudomány Intézete XIX. századi osztályának vezetője tartott előadást egyik kedves kutatási témájából: Arany János és a feltámadás költészete címmel.

Tata városának, s a tatai természet egyik jellegzetességének köszöntésével tisztelgett a meghívó helyszín előtt Czirják Jolán, a Könyves szerda március 7-i vendége a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. A tavon pihenő madarak versbe foglalt képe indította az estét, majd rövid életrajzi vázlat után a mitológiához, s annak szereplőihez kapcsolódó vonzalmáról beszélt a költőnő. Az elhangzott versek azonban nélkülözték a koturnusos emelkedettséget, a mai ember lelkéhez, mai nyelven szóltak, s a végén szinte frivol csengést kapott az Adoniszhoz címzett költemény.

- Nagyon sajnálom, hogy nem tudok rajzolni, mint Goethe, s csak szóval festhetem le, amit látok! - sóhajtott fel Balla Zsófia költő, szerzői estje végén a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, február 8-án.

Vitába szállok ezzel, nem biztos, hogy ez hátrány. Számára egy sarkalló kifejezési igény a még pontosabb, tömörebb megfogalmazásra, számunkra - befogadók számára -, egy gyakran haiku tömörségű gondolat-koncentrátum az eredmény, amely nem enged eltérni a lényegtől, s megkockáztatom, hogy sokszor pontosabb, mint néhány ecsetvonás.

Ünnep volt, az irodalom ünnepe a Magyar Kultúra Napja közeledtével, a Könyves szerdához kapcsolódva a tatai könyvtárban. Még szeptemberben hirdettük meg a vers és prózaíró pályázatot, roma fiatalok számára, a 15 és 25 év közötti korosztálynak. A Magyar Rádió Jelenlét című roma- kulturális magazinja is a segítségünkre sietett: hírt adott a felhívásról a műsorban, 2011. november 6-án. A beérkezett műveket szakértő zsűri bírálta el: Bognár Istvánné tanárnő, Rigó József költő és Kaszál József, aki Tata Város Önkormányzatának képviseletében, mint a Kulturális Bizottság elnöke, anyagilag jelentősen támogatta a rendezvényt.

A Könyves szerda 2011. december 7-i vendége Tatán, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, Grecsó Krisztián volt. Ha az ő nevét halljuk sok műfaj eszünkbe jut. Először prózakötettel jelentkezett az irodalomban, saját ön-ironikus fogalmazása szerint „a családban nagy sikere volt”. Majd két verseskötet következett, később visszatért a prózához, drámát is írt, jelenleg az Élet és Irodalom című lap szerkesztője, tanít, egyszóval: sokoldalú alkotó.

Ritmus és dallam: a vers lényege. A Lator László műhelyében felnőtt és gyakorlatot szerzett költő-nemzedék magabiztos formaművészként dolgozik ma már, de ez a mesterségbeli tudás és készség nem fedi el a mondanivalót. Egyéni, erőteljes hangú költőnő Szabó T. Anna, akinek életében a családi irodalmár gyökerek – nagyapja a híres erdélyi akadémikus, irodalomtörténész Szabó T. Attila volt -, meghatározóak voltak.

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár legutóbbi Könyves Szerdáján (2011. október 19-én) Tóth Krisztina beszélt nekünk életéről, munkájáról, pályája alakulásáról. Ha megkísérelem körülírni egyéniségét, talán elsőként, a mai világban, szinte anakronisztikusnak tűnő nyugalma a legszembetűnőbb. Ez a ”lassúság”, ahogyan ő maga fogalmazta, lehetőséget biztosít számára a dolgok körüljárására, aprólékos megfigyelésére, alapos szemrevételezésére, majd az írás során olyan jellemző részletek felvillantására, melyek a felületes szemlélőnek rejtettek, láthatatlanok, mégis oly jellemzőek az adott helyzetre. Így lehet, hogy az ismert dolgok, helyzetek bizonyos súrlófénnyel megvilágítva, nála más jelentést, más tartalmat is hordoznak, mint eddig érzékeltük.

Két világ között, az otthon és az itthon hívásában él Bartis Attila, a tatai  Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban tartott Könyves Szerda 2011. szeptember 14-i vendége. Erdélyből, Marosvásárhelyről, már szinte felnőtt fejjel érkezett Magyarországra s első regénye hamarosan megjelent.

(Irodalmár család sarja: édesapja, Bartis Ferenc, kiváló költő volt.) Ismert lett, de nem azért mert „dolgozott” érte.

Kedves jelenséget, izgalmas egyéniséget láthattunk vendégül a Várkanyar Kávéházzal közösen rendezett Könyves-szerda keretében. A Móricz Zsigmond Városi könyvtár népszerű sorozatának 2011. július 13-i előadásán Karafiáth Orsolya volt a vendég.

Villódzó hangulatváltások, öngúny, a komolyságot tréfává átlibbentő kedves játékosság és mindemellett a látszólagos kitárulkozás mellett, a folyamatos rejtőzködés, igazi énjének szigorú védelme, eltitkolása jellemezte őt.

2011. május 11-én, egy kellemes estén vendégeskedett Gál Sándor, Felvidék irodalmának kimagasló egyénisége a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, Tatán. Írásaiban jellemzően a kisebbségi sors ábrázolása jelenik meg, novellista, költő, lapkiadó és szerkesztő, publicista, számos díj birtokosa.

Messziről, a Tisza partjáról érkezett vendéget, Buda Ferencet, köszönthettünk a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban a Könyves szerda újabb rendezvényén, 2011. április 6-án. Amilyen messziről érkezett, olyan közel került a nézők szívéhez, érzelmeihez.

Vérbeli pedagógus adott elő a Könyves szerda tegnapi estéjén, 2011. március 9-én Szentmihályi Szabó Péter, aki pedagógus hivatása mellet író, költő, publicista. Olyan témákról beszélt, melyek a mindennapok eseményeiben gyökereznek. Mint vérbeli sci-fi író az apró, napi történéseket összegezve, előre látja a jövőben várható eseményeket, s azok nem mindig szívderítőek.

Bravúros nyelv-zsonglőrt hallgatott a közönség a Könyves Szerda 2011. február 9-i előadásán, Lackfi János költő, műfordító, drámaíró és egyetemi tanár személyében, a tatai városi könyvtárban.

Elsőként a magyar nyelv jellegzetes sajátosságáról, a ritmikus beszédről szólt, melyet valamennyien látunk-használunk, nem is tudatosan, észrevétlenül, ösztönösen. Szellemes példákkal idézte a naponta szemünkbe ötlő feliratok sokaságát, melyek veretes költői metrumban íródtak - minden szándékosság nélkül.

2011. január 12-én a Könyves szerda újabb előadására került sok könyvtárunkban. A meghívottak helyi alkotók voltak Rigó József költő és barátja Kontra Attila, aki szintén ezt a mesterséget műveli, bár még csak rövid ideje. Sokan voltak kíváncsiak rájuk s ez bizonyította, hogy nemcsak a "messziről jött" előadók tarthatnak nagy érdeklődésre számot az ilyen rendezvényeken.


Váratlanul gyönyörű karácsonyi ajándék érkezett az Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba 2011. december 8-án. Erdélyből érkezett a havasok lábától, s hozta el az ottani tájak varázsát és az ottani költők üzenetét. Lővey Lilla, aki Szovátáról származik, élete küldetésének tartja az otthoni táj és az erdélyi emberek megismertetését az ország más tájain élőkkel. Az Erdélyi-Székelyföld könyvsorozat szerzői immár harmincadik kötetükkel örvendeztetik meg hallgatóikat.

Amikor 2009 tavaszán a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban járt V. Kulcsár Ildikó, a Nők Lapja újságírója, megígérte, hogy a következő könyve megjelenésekor okvetlenül ellátogat újra hozzánk.

Az ígéret szép szó…2010. november 10-én a könyvtár olvasóterme zsúfolásig megtelt a plakáton ígért "Egy korty derű"-re várakozókkal. A vendég nem is okozott csalódást: a tőle megszokott energikus előadásmódban, magával ragadó stílussal ecsetelte az újságírói pályája során előforduló eseteket, melyek mind-mind a nő és a férfi kapcsolatának ezer színű változatáról szóltak.

Schäffer Erzsébet mesélt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendégeinek 2011. október 13-án, szerdán, a mindennapok apró, észrevehetetlen rezdüléseiről, melyek mindenkivel megeshetnek, s olyan finom belső hullámokat vetnek, hogy csak az avatott lélek érzékeli és veti papírra őket. Mikor azonban olvashatjuk ezeket a valóságban is megélt epizódokat, valamennyien ráismerünk a jelenségekre és a felfedezés örömét érezzük: ez velem is így történt meg!... ezt már én is átéltem, csak kimondani, megfogalmazni nem tudom...

Egymást kiegészítő, kiválóan összehangolt két előadást hallgattak 2010. szeptember 15-én, szerdán 17 órakor a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendégei.

3co