Aktuális Projektek

Egy csészényi hang

Előadások a polcok között

Hang és betű

Helyismereti vetélkedő

Helyismereti játék

Hogyan mondjam el neked?

Honlapszerkesztő tanfolyam

Írótábor

Íróverseny

Kamasz-panasz

Könyvtári adatbázisok használata

Lapozgató

Meseország

Népek kultúrája

Photos-shop

Pro és kontra

Tollvonás

Velünk élő történelem

Vers és ritmus

Versmondó versenyek

Zenés vándorlók


Lezajlott rendezvények

TÁMOP 3.2.4
A PROJEKTEKRŐL


Mese-egyetem

Oroszlánkarom


Mindenki mesekönyve


Olvasta? Olvas Tata!

Könyves szerda

Ovis kölcsönzés

Vetélkedő

Családunk könyvtára

50+ NET

Zengő könyvtár

Emlékévek

Nagyrendezvények

Jogi estek

Szkennertippek

Népfőiskolai bibliográfia

Korrigenda

Szakdolgozat-kutatás

KépzésekIrodalmi előadások havi rendszerességgel meghívott előadóval, hivatásos irodalmár vezetésével, vers-, és stíluselemzéssel, a mai irodalom közelebbi megismertetése a fiatalok és idősebbek számára, zenei közreműködőkkel.

A zenészek a helyi zeneiskola növendékei, akiknek a közönség előtti szereplési lehetőség nagyon sokat számít a magabiztosságuk erősítésében.

A sorozat tervezett moderátora elismert szereplője a hazai irodalmi életnek.

Zenepedagógiai projekt.

Az óvodások megzenésített verseken keresztül ismerkednek az irodalommal. A zenész minden foglalkozáson 3 dalt tanít meg a gyerekeknek. Minden csoport választ a háromból egy kedvencet, melyet a programsorozat végén felénekelnek CD-re. Az ovis hangszer-szett segítségével maguk is részt vesznek egy zenei produkció létrehozásában.

Hatása: szókincsük nő, fejlődik a ritmusérzékük, olvasóvá nevelés, zene szeretete, művészeti nevelés.

Kéthetente egy alkalommal, hat hónapon keresztül, alkalmanként 60 perces foglalkozás, mely a hangképzés, beszédművelés és a beszédkészség fejlesztésén alapul.

A hang jó helyen történő megszólaltatásától elindulva a beszédritmus a beszéddallam, a magyar nyelv hanglejtésének és mondathangsúlyainak tisztázása és begyakoroltatása. A beszédszervek mozgékonnyá és lazává, tehát beszédre alkalmassá tétele különböző gyakorlatok segítségével.

Ezek a gyakorlatok  Montágh Imre Tiszta beszéd című könyvére épülnek.

Csoportos foglalkozás szülőknek, s gyermekiknek  részvételével, havi rendszerességgel a könyvtárban.

A szülők, akiknek gyermekei a problémás korosztályba tartoznak, tanácsot kaphatnak, kötetlen beszélgetés formájában kérdezhetnek a szakembertől. Pedagógusok is fordulhatnak a gondjaikkal a moderátorhoz, s maguk az érintett csoportba tartozó fiatalok is segítséget kapnak.

A témakörök a ma leggyakrabban előforduló, égető problémákat ölelik fel, s az előadók személye, hitelessége a garancia a sorozat tartalmasságára.

A mai számítógépes világban sok fiatal úgy tartja, hogy mindent tud azok kezeléséről. A valóságban nagy gondot kell fordítani a pedagógusoknak és a könyvtárosoknak, hogy megtanítsák nekik a helyes keresési technikákat.

Ennek szemléletésére nyújt kitűnő alkalmat a könyvtár elektronikus katalógusa, valamint a tervezett cikkadatbázis is, amely a helyi napilap anyagait tartalmazná.

Az óvodás gyermek társaival ismerkedhet meg a könyvtár állományával, a mesékkel, írókkal. Mindezt játékos keretek között, könyvtári foglalkozáson teheti meg, amelyen a könyveken túl a könyvtárhasználat rejtelmeivel is megismerkedhet.

Cél az óvodából az iskolába való átmenet biztosítása, aktív könyvtárhasználóvá nevelés.

Rejtett problémákkal küzdő fiataloknak segítségnyújtás foglalkozás keretében. A gondok a felismerésére megoldást nyújtanak a mesék. A gyógyító erejű történetek meghallgatása, a mögöttes tartalom leszűrése. A történettel való részletes megismerés egyéb eszközök segítségével: rajzolás, kreatív kézimunka, bábelőadás.

A témanapok keretében a tanulók megismerkedhetnek 1-1 népcsoport (német, szlovák, horvát, lengyel) ének, zene- és tánckultúrájával, dallamvilágával, sajátos hangszereivel, öltözködési szokásaival, életvitelével.

Az ismeretek bővítését és elmélyítését múzeumlátogatás, nemzeti ételek bemutatása, közös énektanulás, a népi motívumok megismerését célzó hagyományőrző kreatív foglalkozás, játékos vetélkedő segíti.

Diákok által beküldött irodalmi alkotások elbírálása szakemberek által, s a legjobbak közzététele. Hivatásos írók bevonása az irodalmi művek létrehozásának, mint tantárgynak oktatásába.

Tata történelmében fontos szerepet játszik az 1597-ben lezajlott török ostrom, és a vár védelme.

A program egyik fő célja ennek az eseménynek a részletes megismerése, valamint az akkor életmód megismerése. A résztvevő diákok megtanulják az akkori kézműves mesterségeket, valamint maguk is csatlakoznak a rendezvényen fellépő csapatokhoz.

A természet és értékeinek megismerése a kisiskolás gyermek életében jelentős. Ezekhez kapcsolódóan vers született magyar és külföldi szerzőktől.  A gyermek a versválasztás, tanulás, előadás alatt szoros kapcsolatba kerül a témával. Belső, lelki fejlődésen esik át, megerősödik, másképp tekint a világra. A zsűritagok tanácsokkal látják el, amelyekből építkezhet.

3co